Chính sách

QUY CHẾ TRAO ĐỔI CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

- Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng mạng xã hội, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

- Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản .

- ID Vuivatva: là tài khoản để truy cập sử dụng mạng xã hội vuivatva.

- Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2: Nội dung dịch vụ:

1. Dịch vụ phát và xem video/ clip online/ hình ảnh/ ảnh động… những chương trình chọn lọc với nhiều thể loại được Người Sử Dụng phát.

2. Cung cấp nền tảng để bên thứ 3 chủ động sản xuất nội dung cung cấp tới Người Sử Dụng. Bên thứ 3 phải tuân thủ các điều kiện, quy định trong Thỏa Thuận này và Thỏa Thuận Hợp Tác hai bên.

3. Là mạng xã hội cung cấp dịch vụ trao đổi, thảo luận và phản hồi trực tiếp giữa Người Sử Dụng Vuivatva với nhau thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ. Người Sử Dụng có thể tương tác public hoặc theo chế độ riêng tư, tùy sự điều chỉnh và lựa chọn của Người Sử Dụng.

4. Cho phép Người Sử Dụng đăng tải thông tin, hình ảnh lên blog cá nhân, chia sẻ cảm xúc, tình trạng bản thân và tương tác, chia sẻ cảm xúc với Người Sử Dụng khác.

5. Phát triển nền tảng flatform, theo đó cho phép Người Sử Dụng đăng tải ứng dụng trên Vuivatva để Người Sử Dụng Vuivatva sử dụng và trải nghiệm.

6. Người Sử Dụng Vuivatva có thể sử dụng dịch vụ trên Website hoặc/và các ứng dụng Vuivatva phát triển trên thiết bị di động.

7. Vuivatva cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Wesite và/hoặc trên ứng dụng Vuivatva phát triển.

 

Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi.

1. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ Vuivatva, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này.

2. Khi truy cập, sử dụng Vuivatva bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Vuivatva mà phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

3. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Vuivatva không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vuivatva này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng.

4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

 

Điều 4: Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ.

1. Người Sử Dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký và sử dụng Vuivatva.

2. Người Sử Dụng có thể đăng ký sử dụng sản phẩm từ các tài khoản Facebook, google, Zing,… và hoàn thiện thông tin tài khoản Vuivatva khi sử dụng sản phẩm.

3. Khách hàng sử dụng tài khoản để truy cập mạng xã hội Vuivatva. Khách hàng cũng có thể đăng nhập Vuivatva từ tài khoản liên kết mà Vuivatva cho phép.

4. Một số tính năng của Vuivatva yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng Vuivatva với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng Vuivatva được tốt nhất.

5. Trên Website/ứng dụng Vuivatva xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng Vuivatva hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang này khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Vuivatva không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Vuivatva.

6. Vuivatva cho phép Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ hình ảnh, nội dung, ứng dụng thuộc các thể loại mà Vuivatva định hướng. Vuivatva sẽ thẩm tra sơ bộ về nội dung mà Người Sử Dụng chia sẻ, nội dung cung cấp của Người Sử Dụng có thể không được đăng tải lên ngay lập tức.

7. Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần Dịch vụ Vuivatva. Người Sử Dụng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên Vuivatva. Người Sử Dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

 

Điều 5: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi sử dụng sản phẩm Vuivatva, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Vuivatva nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Vuivatva nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Vuivatva.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Vuivatva.

4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

5. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

6. Lợi dụng mạng xã hội Vuivatva để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

7. Đặt tài khoản, tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Vuivatva hoặc  dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

10. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Vuivava mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Vuivatva.

11. Lợi dụng Vuivatva để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Vuivatva.

13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

15. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Vuivatva bằng văn bản.

16. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của Vuivatva. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Vuivatva bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Vuivatva bằng văn bản.

17. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Vuivatva xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

18. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

19. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Vuivatva

20. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Vuivava.

21. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Vuivatva

22. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của Vuivatva.

 

Điều 6: Nội dung cung cấp trao đổi thông tin.

1. Khi đăng kí sử dụng dịch vụ Vuivatva, Người Sử Dụng có thể upload nội dung lên Vuivatva. Nội dụng upload lên Vuivatva phải phù hợp với thể loại, tiêu chuẩn mà Vuivatva cho phép.

2. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về nội dung của việc đăng tải trên Dịch vụ Vuivatva. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc/và được sự đồng ý của chủ sở hữu về nội dung mà mình đăng tải đồng thời Người Sử Dụng cấp phép cho Vuivatva tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên dịch vụ Vuivatva theo các Điều khoản Dịch vụ.

3. Vuivatva không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Vuivatva không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ. Vuivatva sẽ chủ động loại bỏ tất cả các nội dung Người Sử Dụng đăng tải mà không cần báo trước nếu Vuivatva nhận định hoặc nhận được thông báo rằng Người Sử Dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4. Đây là website mạng xã hội Vuivatva thuộc quyền sở hữu của Vuivatva, Vuivatva cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

5. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng Vuivatva một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.

6. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng sản phẩm của Vuivatva được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

7. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Vuivatva đều thuộc về Vuivava hoặc được cấp phép hợp pháp cho Vuivatva sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Vuivatva, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm của Vuivatva.

8. Trong mọi trường hợp, Vuivatva được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website.

9. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website mạng xã hội này, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Vuivatva không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng website đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới Vuivatva và Vuivatva.

10. Ngoài các sản phẩm của Vuivatva, Vuivatva có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên Vuivatva, do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, Vuivatva sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

11. Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ Vuivatva, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và Vuivatva được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên Vuivatva.

12. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho Vuivava sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

13. Vuivatva có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng Vuivava có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.

14. Trong quá trình sử dụng Vuivatva, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của Vuivava.

15. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm Vuivatva, Vuivatva có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

16. Vuivatva quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của Vuivatva thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

17. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền liên quan khi sử dụng Vuivatva.

 

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản.

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của Vuivatva.

2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Vuivatva sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Vuivatva sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Vuivatva về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

4. Khi phát hiện ra lỗi của Vuivava, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua email: vuivatva3v@gmail.com.

5. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Vuivatva sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Vuivatva và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

6. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng Vuivatva và Quy chế cung cấp trao đổi thông tin này này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Vuivatva được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Vuivatva, Vuivatva có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Vuivatva cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Vuivatva có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Vuivatva có quyền tắt ngay lập tức các bình luận, clip, ứng dụng, hội thoại chát hoặc nội dung vi phạm khác đang được phát bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người dùng khác, Vuivatva sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm Vuivatva có quyền tắt ngay lập tức các video/ hình ảnh/ hoặc nội dung khác đang được phát bởi người dung và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Vuivatva có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Vuivatva sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Vuivatva là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

5. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Vuivatva.

6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Vuivatva.

7. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Vuivatva không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

 

Điều 9: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

1. Vuivatva sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Vuivatva cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Vuivatva sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Vuivatva hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của Vuivatva. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Vuivatva không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của Vuivatva. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

 

Điều 10: Thông tin và bảo mật

1. Quy trình đăng ký tài khoản chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho Vuivatva hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của Vuivatva.

2. Vuivatva có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Vuivatva, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng

3. Vuivatva có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Vuivatva được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

- Vuivatva được bạn chấp thuận.

- Dịch vụ Vuivatva cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

- Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

- Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

4. Vuivatva luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên Vuivatva không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Vuivatva dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, Vuivatva không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

5. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Vuivatva không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

6. Trong quá trình sử dụng Vuivava, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Vuivatva liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

 

Điều 11: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường.

1. Nguyên tắc lý vi phạm.

Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Vuivatva sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn việc khóa khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

 2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

- Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng Vuivatva sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Vuivatva phải được gửi đến Vuivatva ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc:

Ban quản trị Vuivatva

Tầng 3, Tòa nhà Fleminton Tower

182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail: vuivatva3v@gmail.com

- Vuivatva sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

- Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng Vuivatva với nhau, có thể Vuivatva sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Vuivatva sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Vuivatva sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng Vuivatva hợp pháp và chính đáng.

 

Điều 12: Hiệu lực của thỏa thuận

1. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vuivatva này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

2. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vuivava có giá trị từ ngày 10 tháng 02 năm 2015.