Hẳn là cũng so sánh kỹ rồi nên mới phát ngôn như thế =)))))