Sushi&Kimpap; tập 10:  Tưởng cứng... hóa ra là không cửng tướng được.