đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 15 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 2365528 trong 4792 bài viết, 13631 lượt xem Profile!
2
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 11 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 259367 trong 995 bài viết, 4419 lượt xem Profile!
3
Freak Vlogs 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 10 trong 1 bài viết, 2 lượt xem Profile!
4
Nam Bao Ha 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Được 9 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 1806 trong 33 bài viết, 250 lượt xem Profile!
5
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 7 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 64267 trong 645 bài viết, 2753 lượt xem Profile!
6
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 6 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 91484 trong 1879 bài viết, 2375 lượt xem Profile!
7
Mêgame Hơnmêgái 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 4 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 841 trong 1 bài viết, 294 lượt xem Profile!
8
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 3 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 649521 trong 733 bài viết, 9528 lượt xem Profile!
9
Tuấn Khó Đỡ 's avatar
Danh hiệu: Phong thần 2
Được 2 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 14102 trong 189 bài viết, 976 lượt xem Profile!
10
Ba Lờ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 2 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 267318 trong 493 bài viết, 2586 lượt xem Profile!
11
Hoàng Quốc 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 2 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 81529 trong 193 bài viết, 1195 lượt xem Profile!
12
Thu 's Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 2 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 100958 trong 417 bài viết, 1633 lượt xem Profile!
13
Lê Minh Dũng 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 2
Được 2 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 4884 trong 81 bài viết, 1033 lượt xem Profile!
14
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 2 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 167583 trong 1591 bài viết, 1458 lượt xem Profile!
15
Không Có Tên 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 1 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 471 trong 1 bài viết, 211 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!