đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 68 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 2365097 trong 4792 bài viết, 13565 lượt xem Profile!
2
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 51 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 259091 trong 995 bài viết, 4357 lượt xem Profile!
3
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 34 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 64095 trong 645 bài viết, 2704 lượt xem Profile!
4
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 25 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 91325 trong 1879 bài viết, 2352 lượt xem Profile!
5
Nam Bao Ha 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Được 24 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 1648 trong 33 bài viết, 221 lượt xem Profile!
6
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 17 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 426425 trong 973 bài viết, 4075 lượt xem Profile!
7
Mêgame Hơnmêgái 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 12 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 763 trong 1 bài viết, 255 lượt xem Profile!
8
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 12 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 167510 trong 1591 bài viết, 1433 lượt xem Profile!
9
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 11 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 649443 trong 733 bài viết, 9494 lượt xem Profile!
10
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 11 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 192639 trong 843 bài viết, 2307 lượt xem Profile!
11
vinh ta 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 11 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 11 trong 1 bài viết, 4 lượt xem Profile!
12
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 165521 trong 981 bài viết, 4461 lượt xem Profile!
13
Kalar Volgelin 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 10 trong 0 bài viết, 3 lượt xem Profile!
14
Ba Lờ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 7 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 267298 trong 493 bài viết, 2562 lượt xem Profile!
15
Chẳng là ai cả 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 6 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 182092 trong 288 bài viết, 2309 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!