đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 106 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 258678 trong 995 bài viết, 4284 lượt xem Profile!
2
Nam Bao Ha 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Được 79 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 1400 trong 33 bài viết, 176 lượt xem Profile!
3
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 78 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 2364549 trong 4792 bài viết, 13467 lượt xem Profile!
4
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 73 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 91057 trong 1879 bài viết, 2297 lượt xem Profile!
5
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 62 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 63834 trong 645 bài viết, 2642 lượt xem Profile!
6
Mêgame Hơnmêgái 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 40 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 644 trong 1 bài viết, 191 lượt xem Profile!
7
LMHT Đấu Trường Công Lý 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 18 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 41 trong 13 bài viết, 52 lượt xem Profile!
8
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 14 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 167417 trong 1591 bài viết, 1398 lượt xem Profile!
9
Trần Minh Trường 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 13 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 13 trong 1 bài viết, 12 lượt xem Profile!
10
Trần Ngọc 's avatar
Danh hiệu: Phong thần 2
Được 11 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 16757 trong 240 bài viết, 1729 lượt xem Profile!
11
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 11 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 649352 trong 733 bài viết, 9438 lượt xem Profile!
12
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 165476 trong 981 bài viết, 4405 lượt xem Profile!
13
Hector Leal 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 2
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 3569 trong 90 bài viết, 3938 lượt xem Profile!
14
Discover World 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 10 trong 0 bài viết, 8 lượt xem Profile!
15
Lý Quốc Hùng 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 10 điểm trong tuần này. Tổng điểm: 10 trong 0 bài viết, 0 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!