đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 2364983 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 2364983 trong 4792 bài viết, 13542 lượt xem Profile!
2
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 649423 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 649423 trong 733 bài viết, 9478 lượt xem Profile!
3
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 426402 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 426402 trong 973 bài viết, 4063 lượt xem Profile!
4
Ba Lờ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 267290 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 267290 trong 493 bài viết, 2550 lượt xem Profile!
5
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 259015 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 259015 trong 995 bài viết, 4342 lượt xem Profile!
6
I LIVE IN BAC LIEU 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 256002 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 256002 trong 120 bài viết, 44275 lượt xem Profile!
7
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 192625 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 192625 trong 843 bài viết, 2293 lượt xem Profile!
8
Chẳng là ai cả 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 182085 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 182085 trong 288 bài viết, 2307 lượt xem Profile!
9
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 167489 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 167489 trong 1591 bài viết, 1425 lượt xem Profile!
10
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 165504 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 165504 trong 981 bài viết, 4445 lượt xem Profile!
11
Ngọc Trần 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 160394 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 160394 trong 465 bài viết, 2470 lượt xem Profile!
12
Sếp Của Tốp 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 153366 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 153366 trong 210 bài viết, 2614 lượt xem Profile!
13
chalyvoz79 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 125387 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 125387 trong 279 bài viết, 1382 lượt xem Profile!
14
Nha Bu 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 101612 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 101612 trong 1 bài viết, 303 lượt xem Profile!
15
Thu 's Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 100935 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 100935 trong 417 bài viết, 1590 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!