đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 2365582 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 2365582 trong 4792 bài viết, 13635 lượt xem Profile!
2
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 649528 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 649528 trong 733 bài viết, 9536 lượt xem Profile!
3
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 426477 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 426477 trong 973 bài viết, 4112 lượt xem Profile!
4
Ba Lờ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 267319 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 267319 trong 493 bài viết, 2590 lượt xem Profile!
5
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 259408 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 259408 trong 995 bài viết, 4426 lượt xem Profile!
6
I LIVE IN BAC LIEU 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 256005 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 256005 trong 120 bài viết, 44291 lượt xem Profile!
7
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 192685 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 192685 trong 843 bài viết, 2348 lượt xem Profile!
8
Chẳng là ai cả 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 182124 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 182124 trong 288 bài viết, 2334 lượt xem Profile!
9
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 167587 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 167587 trong 1591 bài viết, 1463 lượt xem Profile!
10
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 165570 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 165570 trong 981 bài viết, 4489 lượt xem Profile!
11
Ngọc Trần 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 160416 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 160416 trong 465 bài viết, 2505 lượt xem Profile!
12
Sếp Của Tốp 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 153397 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 153397 trong 210 bài viết, 2649 lượt xem Profile!
13
chalyvoz79 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 125420 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 125420 trong 279 bài viết, 1404 lượt xem Profile!
14
Nha Bu 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 101612 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 101612 trong 1 bài viết, 317 lượt xem Profile!
15
Thu 's Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 100961 điểm trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 100961 trong 417 bài viết, 1637 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!