đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 399 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 2364983 trong 4792 bài viết, 13542 lượt xem Profile!
2
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 294 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 259015 trong 995 bài viết, 4342 lượt xem Profile!
3
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 201 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 91288 trong 1879 bài viết, 2337 lượt xem Profile!
4
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 180 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 64044 trong 645 bài viết, 2692 lượt xem Profile!
5
Nam Bao Ha 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Được 175 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 1612 trong 33 bài viết, 206 lượt xem Profile!
6
Mêgame Hơnmêgái 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 83 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 745 trong 1 bài viết, 243 lượt xem Profile!
7
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 68 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 649423 trong 733 bài viết, 9477 lượt xem Profile!
8
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 66 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 167489 trong 1591 bài viết, 1425 lượt xem Profile!
9
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 41 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 426402 trong 973 bài viết, 4062 lượt xem Profile!
10
​​​​​​​​​​ 's avatar
Danh hiệu: Phong thần 2
Được 40 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 23017 trong 482 bài viết, 118971 lượt xem Profile!
11
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 39 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 192625 trong 843 bài viết, 2293 lượt xem Profile!
12
LMHT Đấu Trường Công Lý 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 34 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 86 trong 13 bài viết, 70 lượt xem Profile!
13
Sếp Của Tốp 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 29 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 153366 trong 210 bài viết, 2613 lượt xem Profile!
14
Hector Leal 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 2
Được 29 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 3602 trong 90 bài viết, 4195 lượt xem Profile!
15
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 28 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 165504 trong 981 bài viết, 4445 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!