đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 464 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 2365582 trong 4792 bài viết, 13635 lượt xem Profile!
2
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 306 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 259408 trong 995 bài viết, 4426 lượt xem Profile!
3
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 194 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 64293 trong 645 bài viết, 2760 lượt xem Profile!
4
Nam Bao Ha 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Được 174 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 1827 trong 33 bài viết, 254 lượt xem Profile!
5
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 170 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 91501 trong 1879 bài viết, 2377 lượt xem Profile!
6
Mêgame Hơnmêgái 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 87 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 852 trong 1 bài viết, 306 lượt xem Profile!
7
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 80 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 649528 trong 733 bài viết, 9536 lượt xem Profile!
8
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 73 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 167587 trong 1591 bài viết, 1463 lượt xem Profile!
9
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 47 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 165570 trong 981 bài viết, 4489 lượt xem Profile!
10
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 46 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 426477 trong 973 bài viết, 4112 lượt xem Profile!
11
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 42 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 192685 trong 843 bài viết, 2348 lượt xem Profile!
12
Thaiminh Đat 's avatar
Danh hiệu: Chế Thần 1
Được 33 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 29570 trong 379 bài viết, 6751 lượt xem Profile!
13
Hector Leal 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 2
Được 33 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 3643 trong 90 bài viết, 4271 lượt xem Profile!
14
Chẳng là ai cả 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 32 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 182124 trong 288 bài viết, 2334 lượt xem Profile!
15
Tri Tri 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 26 điểm trong tháng này. Tổng điểm: 26 trong 4 bài viết, 61 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!