đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 4792 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 2365097 trong 4792 bài viết, 13565 lượt xem Profile!
2
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 1879 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 91325 trong 1879 bài viết, 2352 lượt xem Profile!
3
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 1591 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 167510 trong 1591 bài viết, 1433 lượt xem Profile!
4
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 995 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 259091 trong 995 bài viết, 4357 lượt xem Profile!
5
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 981 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 165521 trong 981 bài viết, 4461 lượt xem Profile!
6
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 973 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 426425 trong 973 bài viết, 4075 lượt xem Profile!
7
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 843 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 192639 trong 843 bài viết, 2307 lượt xem Profile!
8
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 733 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 649443 trong 733 bài viết, 9494 lượt xem Profile!
9
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 645 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 64095 trong 645 bài viết, 2704 lượt xem Profile!
10
Ba Lờ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 493 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 267298 trong 493 bài viết, 2562 lượt xem Profile!
11
​​​​​​​​​​ 's avatar
Danh hiệu: Phong thần 2
Đăng 482 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 23029 trong 482 bài viết, 118982 lượt xem Profile!
12
Dung Tran Minh 's avatar
Danh hiệu: Phong thần 2
Đăng 467 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 23091 trong 467 bài viết, 1084 lượt xem Profile!
13
Ngọc Trần 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 465 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 160403 trong 465 bài viết, 2477 lượt xem Profile!
14
Thu 's Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Đăng 417 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 100941 trong 417 bài viết, 1602 lượt xem Profile!
15
Thuan Nguyen 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Đăng 388 bài trong tất cả thời gian. Tổng điểm: 1180 trong 388 bài viết, 712 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!