đăng nhập

VUI VẬT VÃ – BỰA XỐI XẢ
Tham gia cộng đồng của các TRÙM CHẾ nhanh nào!

Chú ý: Đăng nhập là đã đồng ý với các điều khoản của vuivatva.vn rồi nha thím!

 
Sắp xếp theo: Tuần / Tháng / Tất cả
1
Trùm Làng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 77791 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 2365015 trong 4792 bài viết, 13548 lượt xem Profile!
2
Pepsi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 49161 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 259029 trong 995 bài viết, 4348 lượt xem Profile!
3
Hiếu Nguyễn 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 31290 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 64056 trong 645 bài viết, 2694 lượt xem Profile!
4
Thiên Phước CT 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 29589 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 91298 trong 1879 bài viết, 2343 lượt xem Profile!
5
Nam Bao Ha 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 1
Được 23170 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 1618 trong 33 bài viết, 213 lượt xem Profile!
6
Jee 's avatar
Jee
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 17297 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 649430 trong 733 bài viết, 9483 lượt xem Profile!
7
F tivi 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 15400 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 167496 trong 1591 bài viết, 1428 lượt xem Profile!
8
Rôz Bá Đạo 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 11753 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 165508 trong 981 bài viết, 4447 lượt xem Profile!
9
Mêgame Hơnmêgái 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 11312 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 749 trong 1 bài viết, 247 lượt xem Profile!
10
BẢY XỊ 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 9338 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 192626 trong 843 bài viết, 2298 lượt xem Profile!
11
Lợi Lạnh Lùng 's avatar
Danh hiệu: Thánh Chế
Được 8841 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 426406 trong 973 bài viết, 4070 lượt xem Profile!
12
​​​​​​​​​​ 's avatar
Danh hiệu: Phong thần 2
Được 7847 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 23023 trong 482 bài viết, 118977 lượt xem Profile!
13
Thaiminh Đat 's avatar
Danh hiệu: Chế Thần 1
Được 6307 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 29530 trong 379 bài viết, 6720 lượt xem Profile!
14
Hector Leal 's avatar
Danh hiệu: Trẻ trâu 2
Được 5936 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 3603 trong 90 bài viết, 4200 lượt xem Profile!
15
Vương Tiểu Giang 's avatar
Danh hiệu: Nghiêm Túc
Được 5159 lượt xem bài trong tuần này. Tổng điểm: 212 trong 11 bài viết, 171 lượt xem Profile!

Á Đù! Chưa ĐĂNG NHẬP thì sao mà đăng?

Chỉ cần ĐĂNG NHẬP lần đầu là đã tạo được tài khoản rồi!

Bạn đã bình chọn cho bài này rồi!